Privacy Policy

Wij handelen conform de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

De door u verstrekte gegevens ( zoals naam, adres, telefoonnummer en emailadres) gebruiken wij uitsluitend voor de verwerking van uw bestelling.

Wij garanderen u dat wij uw gegevens nimmer ter beschikking zullen stellen aan derden.

Indien u omtrent dit onderwerp nog vragen heeft dan kunt u altijd contact met ons opnemen via
onze contactpagina in de menubalk of telefonisch via 0592 – 29 13 69.